Rss Feed

Phụ huynh cần có mật khẩu và tên truy cập tại lớp của con mình.
Nếu xem camera bằng phần mềm (chất lượng tốt nhất) là videoviewer hay Engle Eye thì lưu ý

Nếu truy cập bằng trình duyệt thì nhấn vào đường link  theo lớp của con mình để xem camera

Chọn lớp cổng (port)
hoặc kênh (CH)
trình duyệt
trên máy tính
Hệ điều hành
thiết bị di động
hướng dẫn
Lớp nhà trẻ D1 1016 dễ nhất với 
IE
 
IOS (Ipad, iphone)
Android 
 
xem tài liệu
 
Lớp nhà trẻ D2 1015
Lớp nhà trẻ D3 1014
Lớp nhà trẻ D4 2024
Lớp mẫu giáo bé C1 1017
Lớp mẫu giáo bé C2 1018
Lớp mẫu giáo bé C3 2023
Lớp mẫu giáo nhỡ B1 CH6 chỉ dùng với
Không hỗi trợ xem tài liệu
Lớp mẫu giáo nhỡ B2 CH2
Lớp mẫu giáo nhỡ B3 CH3
Lớp mẫu giáo lớn A1 CH4
Sân chơi CH8
Phòng học vi tính CH1