Rss Feed

Phụ huynh cần có mật khẩu và tên truy cập tại lớp của con mình.
Nếu xem camera bằng phần mềm (chất lượng tốt nhất) là videoviewer hay Engle Eye thì lưu ý

Nếu là lần đầu tiên xem camera xin nhấn vào phần xem tài liệu để chọn kịch bản sử dụng cho mình trước tiên.
Nếu truy cập bằng trình duyệt internet (chất lượng video thấp nhất trong các kịch bản truy cập) thì nhấn vào đường link  theo lớp của con mình để xem camera

Chọn lớp Trạng thái Cổng kết nối Trình duyệt hỗ trợ Hệ điều hành di động hỗ trợ Hướng dẫn sử dụng
Lớp nhà trẻ D1 1015 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp nhà trẻ D2 1014 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp nhà trẻ D3 1016 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp mẫu giáo bé C1 8017 Internet Explorer  Chrome  IOS  Android 
Lớp mẫu giáo bé C2 8024 Chrome  IOS  Android 
Lớp mẫu giáo bé C3 8018 Internet Explorer  Chrome  IOS  Android 
Lớp mẫu giáo nhỡ B1 2023 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android 
Lớp mẫu giáo nhỡ B2 8027 IOS  Android 
Lớp mẫu giáo nhỡ B3 2026 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android 
Lớp mẫu giáo lớn A1 3031 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone  Blackbery 
Lớp mẫu giáo lớn A2 3032 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone  Blackbery 
Lớp mẫu giáo lớn A3 2025 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Sân chơi 80 Internet Explorer  Windows Phone 
Phòng học vi tính 8028 Internet Explorer  Android