Rss Feed

Phụ huynh cần có mật khẩu và tên truy cập tại lớp của con mình.
Nếu xem camera bằng phần mềm (chất lượng tốt nhất) là videoviewer hay Engle Eye thì lưu ý

Nếu là lần đầu tiên xem camera xin nhấn vào phần xem tài liệu để chọn kịch bản sử dụng cho mình trước tiên.
Nếu truy cập bằng trình duyệt internet (chất lượng video thấp nhất trong các kịch bản truy cập) thì nhấn vào đường link  theo lớp của con mình để xem camera

Chọn lớp Trạng thái Cổng kết nối Trình duyệt hỗ trợ Hệ điều hành di động hỗ trợ Hướng dẫn sử dụng
Lớp nhà trẻ D1 Đang bật 1016 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp nhà trẻ D2 Đang bật 1015 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp nhà trẻ D3 Đang bật 1014 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp nhà trẻ D4 Đang tắt 2024 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp mẫu giáo nhỡ B1 Đang bật 2026 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp mẫu giáo nhỡ B2 Đang bật 2027 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp mẫu giáo nhỡ B3 Đang bật 2025 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp mẫu giáo bé C1 Đang bật 1017 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp mẫu giáo bé C2 Đang bật 1018 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp mẫu giáo bé C3 Đang bật 2023 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone 
Lớp mẫu giáo lớn A1 Đang bật 3031 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone  Blackbery 
Lớp mẫu giáo lớn A2 Đang bật 3032 Internet Explorer  Chrome  FireFox  Cốc cốc  IOS  Android  Windows Phone  Blackbery 
Sân chơi Đang tắt 80 Internet Explorer  Windows Phone 
Phòng học vi tính Đang tắt 80 Internet Explorer  Windows Phone