Rss Feed

Phụ huynh cần có mật khẩu và tên truy cập tại lớp của con mình.
Nếu xem camera bằng phần mềm (chất lượng tốt nhất) là videoviewer hay Engle Eye thì lưu ý

Nếu là lần đầu tiên xem camera xin nhấn vào phần xem tài liệu để chọn kịch bản sử dụng cho mình trước tiên.
Nếu truy cập bằng trình duyệt internet (chất lượng video thấp nhất trong các kịch bản truy cập) thì nhấn vào đường link  theo lớp của con mình để xem camera

Chọn lớp cổng (port)
hoặc kênh (CH)
trình duyệt
trên máy tính
Hệ điều hành
thiết bị di động
hướng dẫn
Lớp nhà trẻ D1 1016 dễ nhất với 
IE

có thể với 
IOS (Ipad, iphone)
Android 
xem tài liệu
Lớp nhà trẻ D2 1015
Lớp nhà trẻ D3 1014
Lớp nhà trẻ D4 2024
Lớp mẫu giáo nhỡ B1 2025
Lớp mẫu giáo nhỡ B2 2026
Lớp mẫu giáo nhỡ B3 2027
Lớp mẫu giáo bé C1 1017
Lớp mẫu giáo bé C2 1018
Lớp mẫu giáo bé C3 2023
Lớp mẫu giáo lớn A1 3031
Lớp mẫu giáo lớn A2 3032
Sân chơi CH8 chỉ dùng với
Không hỗi trợ xem tài liệu
Phòng học vi tính CH1