Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 23/09 đến 28/09/2013

Từ ngày : . Đã xem 1196

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 23/09 đến 28/09/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(23/9/2013)
Thứ 3
(24/9/2013)
Thứ 4
(25/9/2013)
Thứ 5
(26/9/2013)
Thứ 6
(27/9/2013)
Thứ 7
(28/9/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(23/9/2013)
Thứ 3
(24/9/2013)
Thứ 4
(25/9/2013)
Thứ 5
(26/9/2013)
Thứ 6
(27/9/2013)
Thứ 7
(28/9/2013)