Rss Feed

Thực đơn của bé tuần từ 07/10 đến 11/10/2013

Từ ngày : . Đã xem 1411

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart tuần từ 07/10 đến 11/10/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(07/10/2013)
Thứ 3
(08/10/2013)
Thứ 4
(09/10/2013)
Thứ 5
(10/10/2013)
Thứ 6
(11/10/2013)
Thứ 7
(12/10/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(07/10/2013)
Thứ 3
(08/10/2013)
Thứ 4
(09/10/2013)
Thứ 5
(10/10/2013)
Thứ 6
(11/10/2013)
Thứ 7
(12/10/2013)