Rss Feed

Thực đơn của bé tuần từ 13/10 đến 17/10/2013

Từ ngày : . Đã xem 1353

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart tuần từ 13/10 đến 17/10/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(14/10/2013)
Thứ 3
(15/10/2013)
Thứ 4
(16/10/2013)
Thứ 5
(17/10/2013)
Thứ 6
(18/10/2013)
Thứ 7
(19/10/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(14/10/2013)
Thứ 3
(15/10/2013)
Thứ 4
(16/10/2013)
Thứ 5
(17/10/2013)
Thứ 6
(18/10/2013)
Thứ 7
(19/10/2013)