Rss Feed

Thực đơn của bé tuần từ 30/9 đến 05/10/2013

Từ ngày : . Đã xem 1357

Thực đơn của bé tại trường mầm non Thăng Long kidsmart tuần từ 30/9 đến 05/10/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(30/9/2013)
Thứ 3
(01/10/2013)
Thứ 4
(02/10/2013)
Thứ 5
(03/10/2013)
Thứ 6
(04/10/2013)
Thứ 7
(05/10/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(30/9/2013)
Thứ 3
(01/10/2013)
Thứ 4
(02/10/2013)
Thứ 5
(03/10/2013)
Thứ 6
(04/10/2013)
Thứ 7
(05/10/2013)