Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 01/06 đến 06/06/2015

Từ ngày : . Đã xem 1209

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 01/06 đến 06/06/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(01/6/2015)
Thứ 3
(02/6/2015)
Thứ 4
(03/6/2015)
Thứ 5
(04/6/2015)
Thứ 6
(05/6/2015)
Thứ 7
(06/6/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(01/6/2015)
Thứ 3
(02/6/2015)
Thứ 4
(03/6/2015)
Thứ 5
(04/6/2015)
Thứ 6
(05/6/2015)
Thứ 7
(06/6/2015)