Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 05/10 đến 10/10/2015

Từ ngày : . Đã xem 1353

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 05/10 đến 10/10/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(05/10/2015)
Thứ 3
(06/10/2015)
Thứ 4
(07/10/2015)
Thứ 5
(08/10/2015)
Thứ 6
(09/10/2015)
Thứ 7
(10/10/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(05/10/2015)
Thứ 3
(06/10/2015)
Thứ 4
(07/10/2015)
Thứ 5
(08/10/2015)
Thứ 6
(09/10/2015)
Thứ 7
(10/10/2015)