Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 06/07 đến 11/07/2015

Từ ngày : . Đã xem 1213

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 06/07 đến 11/07/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(06/7/2015)
Thứ 3
(07/7/2015)
Thứ 4
(08/7/2015)
Thứ 5
(09/7/2015)
Thứ 6
(10/7/2015)
Thứ 7
(11/7/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(06/7/2015)
Thứ 3
(07/7/2015)
Thứ 4
(08/7/2015)
Thứ 5
(09/7/2015)
Thứ 6
(10/7/2015)
Thứ 7
(11/7/2015)