Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 06/11 đến 11/11/2017

Từ ngày : . Đã xem 1135

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 06/11 đến 11/11/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(06/11/2017)
Thứ 3
(07/11/2017)
Thứ 4
(08/11/2017)
Thứ 5
(09/11/2017)
Thứ 6
(10/11/2017)
Thứ 7
(11/11/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(06/11/2017)
Thứ 3
(07/11/2017)
Thứ 4
(08/11/2017)
Thứ 5
(09/11/2017)
Thứ 6
(10/11/2017)
Thứ 7
(11/11/2017)