Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 08/06 đến 13/06/2015

Từ ngày : . Đã xem 1354

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 08/06 đến 13/06/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(08/6/2015)
Thứ 3
(09/6/2015)
Thứ 4
(10/6/2015)
Thứ 5
(11/6/2015)
Thứ 6
(12/6/2015)
Thứ 7
(13/6/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(08/6/2015)
Thứ 3
(09/6/2015)
Thứ 4
(10/6/2015)
Thứ 5
(11/6/2015)
Thứ 6
(12/6/2015)
Thứ 7
(13/6/2015)