Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 10/04 đến 15/04/2017

Từ ngày : . Đã xem 992

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 03/04 đến 08/04/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(10/4/2017)
Thứ 3
(11/4/2017)
Thứ 4
(12/4/2017)
Thứ 5
(13/4/2017)
Thứ 6
(14/4/2017)
Thứ 7
(15/4/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(10/4/2017)
Thứ 3
(11/4/2017)
Thứ 4
(12/4/2017)
Thứ 5
(13/4/2017)
Thứ 6
(14/4/2017)
Thứ 7
(15/4/2017)