Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 11/07 đến 16/07/2016

Từ ngày : . Đã xem 1229

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 11/07 đến 16/07/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(11/7/2016)
Thứ 3
(12/7/2016)
Thứ 4
(13/7/2016)
Thứ 5
(14/7/2016)
Thứ 6
(15/7/2016)
Thứ 7
(16/7/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(11/7/2016)
Thứ 3
(12/7/2016)
Thứ 4
(13/7/2016)
Thứ 5
(14/7/2016)
Thứ 6
(15/7/2016)
Thứ 7
(16/7/2016)