Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 14/11 đến 19/11/2016

Từ ngày : . Đã xem 1343

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 14/11 đến 19/11/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(14/11/2016)
Thứ 3
(15/11/2016)
Thứ 4
(16/11/2016)
Thứ 5
(17/11/2016)
Thứ 6
(18/11/2016)
Thứ 7
(19/11/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(14/11/2016)
Thứ 3
(15/11/2016)
Thứ 4
(16/11/2016)
Thứ 5
(17/11/2016)
Thứ 6
(18/11/2016)
Thứ 7
(19/11/2016)