Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 16/05 đến 21/05/2016

Từ ngày : . Đã xem 1158

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 16/05 đến 21/05/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(16/5/2016)
Thứ 3
(17/5/2016)
Thứ 4
(18/5/2016)
Thứ 5
(19/5/2016)
Thứ 6
(20/5/2016)
Thứ 7
(21/5/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(16/5/2016)
Thứ 3
(17/5/2016)
Thứ 4
(18/5/2016)
Thứ 5
(19/5/2016)
Thứ 6
(20/5/2016)
Thứ 7
(21/5/2016)