Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/07 đến 25/07/2016

Từ ngày : . Đã xem 1169

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/07 đến 25/07/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(18/7/2016)
Thứ 3
(19/7/2016)
Thứ 4
(20/7/2016)
Thứ 5
(21/7/2016)
Thứ 6
(22/7/2016)
Thứ 7
(23/7/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(18/7/2016)
Thứ 3
(19/7/2016)
Thứ 4
(20/7/2016)
Thứ 5
(21/7/2016)
Thứ 6
(22/7/2016)
Thứ 7
(23/7/2016)