Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/03 đến 31/03/2018

Từ ngày : . Đã xem 949

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/03 đến 31/03/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(26/3/2018)
Thứ 3
(27/3/2018)
Thứ 4
(28/3/2018)
Thứ 5
(29/3/2018)
Thứ 6
(30/3/2018)
Thứ 7
(31/3/2018)
Mẫu giáo Thứ 2
(26/3/2018)
Thứ 3
(27/3/2018)
Thứ 4
(28/3/2018)
Thứ 5
(29/3/2018)
Thứ 6
(30/3/2018)
Thứ 7
(31/3/2018)