Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/06/2017 đến 1/07/2017

Từ ngày : . Đã xem 1078

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/06/2017 đến 1/07/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(26/6/2017)
Thứ 3
(27/6/2017)
Thứ 4
(28/6/2017)
Thứ 5
(29/6/2017)
Thứ 6
(30/6/2017)
Thứ 7
(01/7/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(26/6/2017)
Thứ 3
(27/6/2017)
Thứ 4
(28/6/2017)
Thứ 5
(29/6/2017)
Thứ 6
(30/6/2017)
Thứ 7
(01/7/2017)