Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 27/06 đến 02/07/2016

Từ ngày : . Đã xem 1171

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 27/06 đến 02/07/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(27/6/2016)
Thứ 3
(28/6/2016)
Thứ 4
(29/6/2016)
Thứ 5
(30/6/2016)
Thứ 6
(01/7/2016)
Thứ 7
(02/7/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(27/6/2016)
Thứ 3
(28/6/2016)
Thứ 4
(29/6/2016)
Thứ 5
(30/6/2016)
Thứ 6
(01/7/2016)
Thứ 7
(02/7/2016)