Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 30/11 đến 05/12/2015

Từ ngày : . Đã xem 1202

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 30/11 đến 05/12/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(30/11/2015)
Thứ 3
(01/12/2015)
Thứ 4
(02/12/2015)
Thứ 5
(03/12/2015)
Thứ 6
(04/12/2015)
Thứ 7
(05/12/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(30/11/2015)
Thứ 3
(01/12/2015)
Thứ 4
(02/12/2015)
Thứ 5
(03/12/2015)
Thứ 6
(04/12/2015)
Thứ 7
(05/12/2015)