Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 9/10 đến 14/10/2017

Từ ngày : . Đã xem 1263

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 9/10 đến 14/10/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(09/10/2017)
Thứ 3
(10/10/2017)
Thứ 4
(11/10/2017)
Thứ 5
(12/10/2017)
Thứ 6
(13/10/2017)
Thứ 7
(14/10/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(09/10/2017)
Thứ 3
(10/10/2017)
Thứ 4
(11/10/2017)
Thứ 5
(12/10/2017)
Thứ 6
(13/10/2017)
Thứ 7
(14/10/2017)