Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 05/03 đến 10/03/2018

Từ ngày : . Đã xem 332

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 05/03 đến 10/03/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(05/3/2018)
Thứ 3
(06/3/2018)
Thứ 4
(07/3/2018)
Thứ 5
(08/3/2018)
Thứ 6
(09/3/2018)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(05/3/2018)
Thứ 3
(06/3/2018)
Thứ 4
(07/3/2018)
Thứ 5
(08/3/2018)
Thứ 6
(09/3/2018)
Thứ 7