Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 07/05 đến 12/05/2018

Từ ngày : . Đã xem 1445

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 07/05 đến 12/05/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(07/5/2018)
Thứ 3
(08/5/2018)
Thứ 4
(09/5/2018)
Thứ 5
(10/5/2018)
Thứ 6
(11/5/2018)
Thứ 7
(12/5/2018)
Mẫu giáo Thứ 2
(07/5/2018)
Thứ 3
(08/5/2018)
Thứ 4
(09/5/2018)
Thứ 5
(10/5/2018)
Thứ 6
(11/5/2018)
Thứ 7
(12/5/2018)