Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 09/04 đến 14/04/2018

Từ ngày : . Đã xem 1201

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 09/04 đến 14/04/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(09/4/2018)
Thứ 3
(10/4/2018)
Thứ 4
(11/4/2018)
Thứ 5
(12/4/2018)
Thứ 6
(13/4/2018)
Thứ 7
(14/4/2018)
Mẫu giáo Thứ 2
(09/4/2018)
Thứ 3
(10/4/2018)
Thứ 4
(11/4/2018)
Thứ 5
(12/4/2018)
Thứ 6
(13/4/2018)
Thứ 7
(14/4/2018)