Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 11/06 đến 16/06/2018

Từ ngày : . Đã xem 1003

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 11/06 đến 16/06/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(11/6/2018)
Thứ 3
(12/6/2018)
Thứ 4
(13/6/2018)
Thứ 5
(14/6/2018)
Thứ 6
(15/6/2018)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(11/6/2018)
Thứ 3
(12/6/2018)
Thứ 4
(13/6/2018)
Thứ 5
(14/6/2018)
Thứ 6
(15/6/2018)
Thứ 7