Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 12/03 đến 17/03/2018

Từ ngày : . Đã xem 786

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 12/03 đến 17/03/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(12/3/2018)
Thứ 3
(13/3/2018)
Thứ 4
(14/3/2018)
Thứ 5
(15/3/2018)
Thứ 6
(16/3/2018)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(12/3/2018)
Thứ 3
(13/3/2018)
Thứ 4
(14/3/2018)
Thứ 5
(15/3/2018)
Thứ 6
(16/3/2018)
Thứ 7