Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 24/07 đến 29/07/2017

Từ ngày : . Đã xem 981

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 24/07 đến 29/07/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(24/7/2017)
Thứ 3
(25/7/2017)
Thứ 4
(26/7/2017)
Thứ 5
(27/7/2017)
Thứ 6
(28/7/2017)
Thứ 7
(29/7/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(24/7/2017)
Thứ 3
(25/7/2017)
Thứ 4
(26/7/2017)
Thứ 5
(27/7/2017)
Thứ 6
(28/7/2017)
Thứ 7
(29/7/2017)