Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 08/05 đến 13/05/2017

Từ ngày : . Đã xem 1026

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 08/05 đến 13/05/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(08/5/2017)
Thứ 3
(09/5/2017)
Thứ 4
(10/5/2017)
Thứ 5
(11/5/2017)
Thứ 6
(12/5/2017)
Thứ 7
(13/5/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(08/5/2017)
Thứ 3
(09/5/2017)
Thứ 4
(10/5/2017)
Thứ 5
(11/5/2017)
Thứ 6
(12/5/2017)
Thứ 7
(13/5/2017)