Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 15/05 đến 20/05/2017

Từ ngày : . Đã xem 971

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 15/05 đến 20/05/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(15/5/2017)
Thứ 3
(16/5/2017)
Thứ 4
(17/5/2017)
Thứ 5
(18/5/2017)
Thứ 6
(19/5/2017)
Thứ 7
(20/5/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(15/5/2017)
Thứ 3
(16/5/2017)
Thứ 4
(17/5/2017)
Thứ 5
(18/5/2017)
Thứ 6
(19/5/2017)
Thứ 7
(20/5/2017)