Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 17/04 đến 22/04/2017

Từ ngày : . Đã xem 1022

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 17/04 đến 22/04/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(17/4/2017)
Thứ 3
(18/4/2017)
Thứ 4
(19/4/2017)
Thứ 5
(20/4/2017)
Thứ 6
(21/4/2017)
Thứ 7
(22/4/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(17/4/2017)
Thứ 3
(18/4/2017)
Thứ 4
(19/4/2017)
Thứ 5
(20/4/2017)
Thứ 6
(21/4/2017)
Thứ 7
(22/4/2017)