Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 21/08 đến 26/08/2017

Từ ngày : . Đã xem 1254

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 21/08 đến 26/08/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(21/8/2017)
Thứ 3
(22/8/2017)
Thứ 4
(23/8/2017)
Thứ 5
(24/8/2017)
Thứ 6
(25/8/2017)
Thứ 7
(26/8/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(21/8/2017)
Thứ 3
(22/8/2017)
Thứ 4
(23/8/2017)
Thứ 5
(24/8/2017)
Thứ 6
(25/8/2017)
Thứ 7
(26/8/2017)