Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 24/04 đến 29/04/2017

Từ ngày : . Đã xem 1086

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 24/04 đến 29/04/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(24/4/2017)
Thứ 3
(25/4/2017)
Thứ 4
(26/4/2017)
Thứ 5
(27/4/2017)
Thứ 6
(28/4/2017)
Thứ 7
(29/4/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(24/4/2017)
Thứ 3
(25/4/2017)
Thứ 4
(26/4/2017)
Thứ 5
(27/4/2017)
Thứ 6
(28/4/2017)
Thứ 7
(29/4/2017)