Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 29/05 đến 03/06/2017

Từ ngày : . Đã xem 946

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 29/05 đến 03/06/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(29/5/2017)
Thứ 3
(30/5/2017)
Thứ 4
(31/5/2017)
Thứ 5
(01/6/2017)
Thứ 6
(02/6/2017)
Thứ 7
(03/6/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(29/5/2017)
Thứ 3
(30/5/2017)
Thứ 4
(31/5/2017)
Thứ 5
(01/6/2017)
Thứ 6
(02/6/2017)
Thứ 7
(03/6/2017)