Rss Feed

Thực đơn cho bé ở trường Tuần từ 18/11 đến 23/11/2013

Từ ngày : . Đã xem 1317

Thực đơn cho bé ở trường mầm non Thăng Long Kidsmart quận Long Biên Tuần từ 18/11 đến 23/11/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(18/11/2013)
Thứ 3
(19/11/2013)
Thứ 4
(20/11/2013)
Thứ 5
(21/11/2013)
Thứ 6
(22/11/2013)
Thứ 7
(23/11/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(18/11/2013)
Thứ 3
(19/11/2013)
Thứ 4
(20/11/2013)
Thứ 5
(21/11/2013)
Thứ 6
(22/11/2013)
Thứ 7
(23/11/2013)