Rss Feed

Thực đơn cho bé ở trường tuần từ 20/01 đến 25/01/2014

Từ ngày : . Đã xem 1272

Thực đơn cho bé ở trường Thăng Long Kidsmart

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(20/1/2014)
Thứ 3
(21/1/2014)
Thứ 4
(22/1/2014)
Thứ 5
(23/1/2014)
Thứ 6
(24/1/2014)
Thứ 7
(25/1/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(20/1/2014)
Thứ 3
(21/1/2014)
Thứ 4
(22/1/2014)
Thứ 5
(23/1/2014)
Thứ 6
(24/1/2014)
Thứ 7
(25/1/2014)