Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 25/12 đến 30/12/2017

Từ ngày : . Đã xem 1060

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 25/12 đến 30/12/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(25/12/2017)
Thứ 3
(26/12/2017)
Thứ 4
(27/12/2017)
Thứ 5
(28/12/2017)
Thứ 6
(29/12/2017)
Thứ 7
(30/12/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(25/12/2017)
Thứ 3
(26/12/2017)
Thứ 4
(27/12/2017)
Thứ 5
(28/12/2017)
Thứ 6
(29/12/2017)
Thứ 7
(30/12/2017)