Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 03/11 đến 08/11/2014

Từ ngày : . Đã xem 1251

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 03/11 đến 08/11/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(03/11/2014)
Thứ 3
(04/11/2014)
Thứ 4
(05/11/2014)
Thứ 5
(06/11/2014)
Thứ 6
(07/11/2014)
Thứ 7
(08/11/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(03/11/2014)
Thứ 3
(04/11/2014)
Thứ 4
(05/11/2014)
Thứ 5
(06/11/2014)
Thứ 6
(07/11/2014)
Thứ 7
(08/11/2014)