Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 25/05 đến 30/05/2015

Từ ngày : . Đã xem 1085

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 25/05 đến 30/05/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(25/5/2015)
Thứ 3
(26/5/2015)
Thứ 4
(27/5/2015)
Thứ 5
(28/5/2015)
Thứ 6
(29/5/2015)
Thứ 7
(30/5/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(25/5/2015)
Thứ 3
(26/5/2015)
Thứ 4
(27/5/2015)
Thứ 5
(28/5/2015)
Thứ 6
(29/5/2015)
Thứ 7
(30/5/2015)