Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 27/10 đến 01/11/2014

Từ ngày : . Đã xem 1270

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 27/10 đến 01/11/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(27/10/2014)
Thứ 3
(28/10/2014)
Thứ 4
(29/10/2014)
Thứ 5
(30/10/2014)
Thứ 6
(31/10/2014)
Thứ 7
(01/11/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(27/10/2014)
Thứ 3
(28/10/2014)
Thứ 4
(29/10/2014)
Thứ 5
(30/10/2014)
Thứ 6
(31/10/2014)
Thứ 7
(01/11/2014)