Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 11/08 đến 16/8/2014

Từ ngày : . Đã xem 1329

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 11/08 đến 16/8/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(11/8/2014)
Thứ 3
(12/8/2014)
Thứ 4
(13/8/2014)
Thứ 5
(14/8/2014)
Thứ 6
(15/8/2014)
Thứ 7
(16/8/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(11/8/2014)
Thứ 3
(12/8/2014)
Thứ 4
(13/8/2014)
Thứ 5
(14/8/2014)
Thứ 6
(15/8/2014)
Thứ 7
(16/8/2014)