Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 15/09 đến 20/09/2014

Từ ngày : . Đã xem 1275

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 15/09 đến 20/09/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(15/9/2014)
Thứ 3
(16/9/2014)
Thứ 4
(17/9/2014)
Thứ 5
(18/9/2014)
Thứ 6
(19/9/2014)
Thứ 7
(20/9/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(15/9/2014)
Thứ 3
(16/9/2014)
Thứ 4
(17/9/2014)
Thứ 5
(18/9/2014)
Thứ 6
(19/9/2014)
Thứ 7
(20/9/2014)