Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 02/12 đến 07/12/2013

Từ ngày : . Đã xem 1184

Thực đơn cho bé ở trường mầm non Thăng Long Kidsmart quận Long Biên

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(02/12/2013)
Thứ 3
(03/12/2013)
Thứ 4
(04/12/2013)
Thứ 5
(05/12/2013)
Thứ 6
(06/12/2013)
Thứ 7
(07/12/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(02/12/2013)
Thứ 3
(03/12/2013)
Thứ 4
(04/12/2013)
Thứ 5
(05/12/2013)
Thứ 6
(06/12/2013)
Thứ 7
(07/12/2013)