Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 03/03 đến 08/03/2014

Từ ngày : . Đã xem 1157

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 03/03 đến 08/03/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(03/3/2014)
Thứ 3
(04/3/2014)
Thứ 4
(05/3/2014)
Thứ 5
(06/3/2014)
Thứ 6
(07/3/2014)
Thứ 7
(08/3/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(03/3/2014)
Thứ 3
(04/3/2014)
Thứ 4
(05/3/2014)
Thứ 5
(06/3/2014)
Thứ 6
(07/3/2014)
Thứ 7
(08/3/2014)