Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 04/11 đến 09/11/2013

Từ ngày : . Đã xem 1343

Thực đơn của bé ở trường Thăng Long Kidsmart quận Long Biên tuần từ 04/11 đến 09/11/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(04/11/2013)
Thứ 3
(05/11/2013)
Thứ 4
(06/11/2013)
Thứ 5
(07/11/2013)
Thứ 6
(08/11/2013)
Thứ 7
(09/11/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(04/11/2013)
Thứ 3
(05/11/2013)
Thứ 4
(06/11/2013)
Thứ 5
(07/11/2013)
Thứ 6
(08/11/2013)
Thứ 7
(09/11/2013)