Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 05/05 đến 10/05/2014

Từ ngày : . Đã xem 1170

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 05/05 đến 10/05/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(05/5/2014)
Thứ 3
(06/5/2014)
Thứ 4
(07/5/2014)
Thứ 5
(08/5/2014)
Thứ 6
(09/5/2014)
Thứ 7
(10/5/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(05/5/2014)
Thứ 3
(06/5/2014)
Thứ 4
(07/5/2014)
Thứ 5
(08/5/2014)
Thứ 6
(09/5/2014)
Thứ 7
(10/5/2014)