Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 06/01 đến 11/01/2014

Từ ngày : . Đã xem 1239

Thực đơn cho bé ở trường mầm non Thăng Long Kidsmart quận Long Biên Tuần từ 06/01 đến 11/01/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(06/1/2014)
Thứ 3
(07/1/2014)
Thứ 4
(08/1/2014)
Thứ 5
(09/1/2014)
Thứ 6
(10/1/2014)
Thứ 7
(11/1/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(06/1/2014)
Thứ 3
(07/1/2014)
Thứ 4
(08/1/2014)
Thứ 5
(09/1/2014)
Thứ 6
(10/1/2014)
Thứ 7
(11/1/2014)