Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 07/04 đến 12/04/2014

Từ ngày : . Đã xem 1082

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 07/04 đến 12/04/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(07/4/2014)
Thứ 3
(08/4/2014)
Thứ 4
(09/4/2014)
Thứ 5
(10/4/2014)
Thứ 6
(11/4/2014)
Thứ 7
(12/4/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(07/4/2014)
Thứ 3
(08/4/2014)
Thứ 4
(09/4/2014)
Thứ 5
(10/4/2014)
Thứ 6
(11/4/2014)
Thứ 7
(12/4/2014)