Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 07 /07 đến 12/07/2014

Từ ngày : . Đã xem 1238

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 07 /07 đến 12/07/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(07/7/2014)
Thứ 3
(08/7/2014)
Thứ 4
(09/7/2014)
Thứ 5
(10/7/2014)
Thứ 6
(11/7/2014)
Thứ 7
(12/7/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(07/7/2014)
Thứ 3
(08/7/2014)
Thứ 4
(09/7/2014)
Thứ 5
(10/7/2014)
Thứ 6
(11/7/2014)
Thứ 7
(12/7/2014)