Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 09/06 đến 14/06/2014

Từ ngày : . Đã xem 1125

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 09/06 đến 14/06/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(09/6/2014)
Thứ 3
(10/6/2014)
Thứ 4
(11/6/2014)
Thứ 5
(12/6/2014)
Thứ 6
(13/6/2014)
Thứ 7
(14/6/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(09/6/2014)
Thứ 3
(10/6/2014)
Thứ 4
(11/6/2014)
Thứ 5
(12/6/2014)
Thứ 6
(13/6/2014)
Thứ 7
(14/6/2014)