Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 10/02 đến 15/02/2014

Từ ngày : . Đã xem 1194

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 10/02 đến 15/02/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(10/2/2014)
Thứ 3
(11/2/2014)
Thứ 4
(12/2/2014)
Thứ 5
(13/2/2014)
Thứ 6
(14/2/2014)
Thứ 7
(15/2/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(10/2/2014)
Thứ 3
(11/2/2014)
Thứ 4
(12/2/2014)
Thứ 5
(13/2/2014)
Thứ 6
(14/2/2014)
Thứ 7
(15/2/2014)