Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 11/11 đến 16/11/2013

Từ ngày : . Đã xem 1211

Thực đơn của bé ở trường Mầm non Thăng Long Kidsmart Tuần từ 11/11 đến 16/11/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(11/11/2013)
Thứ 3
(12/11/2013)
Thứ 4
(13/11/2013)
Thứ 5
(14/11/2013)
Thứ 6
(15/11/2013)
Thứ 7
(16/11/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(11/11/2013)
Thứ 3
(12/11/2013)
Thứ 4
(13/11/2013)
Thứ 5
(14/11/2013)
Thứ 6
(15/11/2013)
Thứ 7
(16/11/2013)